Matematiksvårigheter i klassrummet. Möjligheter - hinder

DSpace Repository

Matematiksvårigheter i klassrummet. Möjligheter - hinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematiksvårigheter i klassrummet. Möjligheter - hinder
Author Andersson, Lotta ; Johnsson, Lena
Date 2005
English abstract
Learning difficulties in mathematics in the classroom. Possibilities - difficulties.
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att se hur stor andel elever som enbart hade problem med matematiken och komma i kontakt med dem för intervjuer. Genom intervjuerna ville vi ta del av elevernas syn på sin situation: vilka problem de upplevde, hur de ville bli bemötta samt i vilken miljö eller situation de arbetade bäst. Via en enkät, riktad till matematiklärare som undervisade år 5-9 vid två skolor, täcktes ett elevunderlag av ca 800 elever in. Genom lärare som sade sig ha elever med svårigheter i matematik kom vi i kontakt med elever som sedan intervjuades. Eleverna tycker att matematik är ett viktigt ämne, de vill lära sig trots de svårigheter de har i ämnet. Lärarna var eniga kring elevernas bristande baskunskaper, okoncentration men också svårigheten att penetrera den komplexa situation som en elev i matematiksvårigheter befinner sig i. Målet bör vara att låta eleven hitta förståelsen för vad matematik inbegriper samt att på ett vardagligt och naturligt sätt lära dem att använda sig av kompensatoriska hjälpmedel som skall finnas framme i deras klassrum.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject automatisering
dyskalkyli
kompensatoriska hjälpmedel i matematik
specifika matematiksvårigheter
vardagsmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1986 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics