Specialpedagogens roll i den integrerade skolan

DSpace Repository

Specialpedagogens roll i den integrerade skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Specialpedagogens roll i den integrerade skolan
Author Malm, Birgitta ; Löf, Maj
Date 2005
English abstract
The role of the special education teacher in the integrated school
Swedish abstract
Samhällets sociala struktur har förändrats under de senaste decennierna och strukturförändringarna har påverkat skolans lagar och förordningar. Skolan har behov av nya former av pedagoger och dit hör specialpedagogen. Nya professioner inom skolans verksamhet har inneburit förändrade pedagogiska arbetssätt. Idag har speciallärare på många skolor ersatts av specialpedagoger. Syftet med vårt arbete har varit att se hur specialpedagogens roll ser ut i lokala och centrala resursteam i den integrerade skolan, att undersöka och kartlägga vilket stöd mentorer/klasslärare söker hos specialpedagog. Vi har gjort våra undersökningar på skolor i två olika kommuner i Skåne. Vårt syfte har varit att undersöka vilket stöd specialpedagogerna rekommenderar och om stödinsatserna ger något resultat. Med hjälp av enkätundersökning och intervjuer vill vi ge en bild av hur specialpedagogens arbete fungerar ute i skolorna. Våra resultat visar att många lärare har insett specialpedagogens betydelse för sin egen undervisning men vid intervjuerna framkommer ofta önskan om både speciallärare och specialpedagog. Lärare är i behov av kompetensutveckling i specialpedagogik för att känna sig säkra i den integrerade undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject behov av särskilt stöd
handledning
specialpedagog
integrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1987 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics