Den odefinierade specialpedagogiken

DSpace Repository

Den odefinierade specialpedagogiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den odefinierade specialpedagogiken
Author Sandahl, Sture ; Sjödin, Anna
Date 2005
English abstract
The undefined special education.
Swedish abstract
Sandahl, Sture och Sjödin, Anna. (2005). Den odefinierade specialpedagogiken. (The undefined special education.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att kartlägga de föreställningar rektorer har om elever i behov av särskilt stöd och specialpedagogisk kompetens när de fattar beslut som berör det specialpedagogiska verksamhetsområdet. I arbetet ges läsaren en teoretisk genomgång om bland annat specialpedagogik, kategoriskt och relationellt perspektiv, ledarskap och skolutveckling samt en teori baserad på Foucaults tankar om avvikelse – normalitet och maktstrukturer, som ligger till grund för bearbetandet av våra slutsatser. Metoden för vår undersökning är delvis strukturerade intervjuer med samtliga tio grundskolerektorer i en kommun. Arbetet ingår i projektet PROSPEC vid Malmö högskola. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att de intervjuade rektorerna hade god kännedom om den specialpedagogiska examensordningen, samtidigt som det rådde oklarheter angående hur specialpedagogernas tjänster skulle utformas. Nyckelord: Foucault, ledarskap, skolutveckling, specialpedagogik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Foucault
ledarskap
skolutveckling
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1988 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics