Skolans bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionssvårigheter. (Facilities at schools to meet the needs of children with neuropsycological disorder)

DSpace Repository

Skolans bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionssvårigheter. (Facilities at schools to meet the needs of children with neuropsycological disorder)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolans bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionssvårigheter. (Facilities at schools to meet the needs of children with neuropsycological disorder)
Author Lönnberg, Cecilia ; Olsson, Monica
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att belysa det behov av hjälp och insatser som skolorna anser sig behöva för att på bästa sätt ta emot elever med neuropsykiatriska funktionssvårigheter. Vi valde att intervjua åtta personer, vilka möter dessa barn på ett eller annat sätt i skolan. Sammanfattningsvis visar resultatet att alla önskar sig mer resurser i form av både pengar, kunskap och fler fysiska personer. Handlingsplaner för mottagandet av elever med NPF saknas på flera skolor samt att diagnosen inte sades ha någon betydelse för insatserna för dessa barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1990 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics