The necessity of socio-dynamic analyses of the city : the case of Malmö

DSpace Repository

The necessity of socio-dynamic analyses of the city : the case of Malmö

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title The necessity of socio-dynamic analyses of the city : the case of Malmö
Author Salonen, Tapio
Editor Righard, Erica ; Johansson, Magnus ; Salonen, Tapio
Date 2015
English abstract
Scandinavian countries are generally associated with extensive public services and low levels of poverty. However, reality has changed dramatically over the last three decades, and Scandinavia’s cities now share many of the problems and challenges familiar from other Western cities. How do the welfare states handle these global societal transformations? In Social Transformations in Scandinavian Cities, researchers highlight the changing face of social sustainability and social disintegration in Scandinavian cities. They offer theoretical and empirical analyses of how migration, inequality, and residential segregation intersect with shifting national and local policies, charting their impact on urban landscapes in Denmark, Norway, and Sweden. The authors challenge the standard view of Scandinavia as a haven of equality and peace. Unemployment, criminality, and poor school performance in ethnically and socio-economically segregated residential areas have finally been recognized and tackled through urban policies since the 1990s. In Social Transformations in Scandinavian Cities we learn why and in which ways progress is being made.
Swedish abstract
De skandinaviska länderna förknippas som regel med en omfattande offentlig sektor och låga fattigdomstal. Under de tre senaste årtiondena har detta dock kommit att förändras, och städer i Skandinavien delar nu många av de problem och utmaningar som vi känner från städer i andra delar av västvärlden. Hur hanterar välfärdsstaterna dessa globala samhällsomdaningar? I boken Social Transformations in Scandinavian Cities belyser forskare förändringarna av social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. De bidrar med teoretiska och empiriska analyser av hur migration, ojämlikhet och boendesegregation formas av nationell och lokal politik, och hur detta återspeglas i det urbana landskapet i Danmark, Norge och Sverige. Författarna utmanar den gängse bilden av Skandinavien som jämlikt och fridfullt. Arbetslöshet, kriminalitet och undermåliga skolresultat i etniskt och socio-ekonomiskt segregerade bostadsområden är välkända problemområden som sedan 1990-talet bemöts genom urbanpolitiska åtgärder. I boken Social Transformations in Scandinavian Cities visar forskarna hur detta manifesterar sig i skilda Skandinaviska städer.
Publisher Nordic Academic Press
Host/Issue Social Transformations in Scandinavian Cities.
ISBN 978-91-87675-73-7
Pages 24
Page 83-106
Language eng (iso)
Subject socio-dynamic analyses
Malmö
segregation
inequality
migration
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19934 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-87675-73-7 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics