Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa

DSpace Repository

Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa
Author Willman, Ania ; Gustafsson, Barbro
Date 2015
Swedish abstract
Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans upplevda hälsa, till skillnad från prevention som bygger på kunskaper om vad som orsakar sjukdom. Alla människor har rätt att avgöra, och är kapabla att avgöra, vad hälsa innebär för den egna personen. Om hälsa ses som en helhet, en samverkan mellan personens mål, förmågor och miljö kan vi också förstå att en livsstilsförändring kan ses som ett hot eller en utmaning. Vår vilja att anta en utmaning förutsätter att vi ser oss själva som ett subjekt, en aktör i vårt eget liv och att vi tror oss ha resurser att genomföra en förändring. Bakgrunden till den här boken är SAUK-modellen, som utgör en möjlig struktur för att skapa sin egen hälsa. Innehållet består av två delar; en teoribok och en guidebok. Boken kan användas både av en person som väljer att vägleda sig själv och av en person som fungerar som vägledare för någon annan. Målgruppen är i första hand blivande eller redan yrkesverksamma sjuksköterskor.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-05730-9
Pages 280
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/19936 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-05730-9 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics