Analys av en svensk skolas organisation, arbetslagen

DSpace Repository

Analys av en svensk skolas organisation, arbetslagen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ekelund, Karin
dc.date.accessioned 2006-02-06T13:32:22Z
dc.date.available 2006-02-06T13:32:22Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1993
dc.description Syftet med studien är att dels beskriva den studerade partnerskolans organisation i allmänhet, inklusive arbetslagen i synnerhet, dels analysera densamma. Målsättningen är att studien ska leda till organisationsmässiga förbättringsförslag som i sin tur kan bidra positivt till skolutvecklingen. I denna studie har intervjuer, enkäter och dagboksmetod använts. För att förstå hur främst lärarna och i viss mån ledningen och elever upplever och ser på organisationen, inkl arbetslagen, har relevant litteratur studerats för att kunna jämföra verkligheten med teorin och se om det går att hitta belägg/förklaringsorsaker för olika synsätt på organisationen. Resultaten pekar på ett missnöje med hela organisationen och ledningen från lärarna. De anser att organisationen är alltför byråkratisk och att de känner sig ”överkörda” genom att inte ha fått möjlighet att få vara med och påverka beslut. De anser att ledningen inte är tillräckligt lyhörd och att den inte är nog demokratisk och närvarande. I studien ges förbättringsförslag till skolans organisation inom följande områden: målsättningar och visioner, företagskultur, motivation, ledning och ledarskap, förändringsarbete och arbetslag. Nyckelord: arbetslag, demokrati, organisation och skolutveckling. en
dc.description.abstract The purpose of this essay is to describe the organisation of a Swedish school, including a form of organisation called "Arbetslag" in Swedish, somewhat comparable with the english word "Teamwork". The aim is to be able to come up with ideas of improvement for the school´s organisation and development. Different methods have been used, such as interviews, questionnaires and diary-notes. Relevant litterature has been used to be able to compare theory with reality. The result indicates that the teachers are dissatisfied with the school´s organisation and the management of the school.The teachers feel that they have too little influence, that the organisation is too bureaucratic and that the management isn´t enough democratic. In the end of this essay you can find suggested areas of improvement for the school´s organisation within the following fields: goals and visions, company culture, motivation, management and leadership, working with changes within the organisation and teamwork. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject democracy sv_SE
dc.subject organisation sv_SE
dc.subject schooldevelopment sv_SE
dc.subject teamwork sv_SE
dc.title Analys av en svensk skolas organisation, arbetslagen en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics