Läxmiljöer och lärstilar.

DSpace Repository

Läxmiljöer och lärstilar.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Läxmiljöer och lärstilar.
Author Gersne, Per
Date 2006
English abstract
Not available in english
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur miljön, när eleverna arbetar med sina läxor, förändras med stigande ålder. Vidare att försöka finna när barnens lärstil utvecklas. Slutligen att undersöka om det finns lärmiljöer som eleverna väljer hemma som inte skolan kan erbjuda. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om läxor, läxmiljöer, lärmiljöer och lärstilar. Med enkäter utfrågas ett antal elever i grundskolans år två och år åtta för att ta reda på vilka läxmiljöer de trivs i. Några rektorer får uttala sig om de kan erbjuda alla de lärmiljöer eleverna trivs i utifrån enkätsvaren. Resultatet visar att läxmiljöerna förändras under grundskoletiden. Det ger också en inblick i elevernas läxmiljö. Det visar även att skolan inte kan erbjuda individuella lärmiljöer till alla elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärmiljöer
lärstilar
läxmiljöer
läxor
läxpolicy
Handle http://hdl.handle.net/2043/1994 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics