"Så därför förbjöd vi dom" - Hur lärare motiverar regler och normer

DSpace Repository

"Så därför förbjöd vi dom" - Hur lärare motiverar regler och normer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Så därför förbjöd vi dom" - Hur lärare motiverar regler och normer
Author Tumpach, Mikael ; Williams, Adam
Date 2006
English abstract
The aim of this essay has been to examine how teachers motivate which rules and norms are to be applied in the classroom and how they implement those rules and norms. To achieve this a series of interviews were carried out during December 2005 with teachers at a Swedish secondary school. The essay also investigates the origins of the rules and norms that exist within the classroom and the purposes that they serve
Swedish abstract
Tumpach, Mikael och Williams, Adam, (2006). Så därför förbjöd vi dom, hur lärare motiverar regler och normer. (That´s why they were forbidden, how teachers motivate rules and norms). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet har varit att undersöka hur lärare implementerar de regler och normer som ska gälla i klassrummet och hur motiveringen till ställningstagandet kan se ut. Arbetet behandlar vad lärare vid en grundskola 7-9 tagit i åtanke när de implementerat de regler och normer som ska gälla i klassrummet och hur motiveringen till ställningstagandet kan se ut. Undersökningen har genomförts kvalitativt med enskilda intervjuer under december månad 2005. Arbetet tittar närmre på vilka överväganden som är styrda utifrån, vilka som grundar sig i ett pedagogiskt tänkande, vilka som styrs av skolans uppfostrande roll och vilka som grundar sig i lärarens egna åsikter. Diskussionerna som förts har i första hand handlat om lärarnas motiveringar till sina normer och regler.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Regel
Norm
Värden
Värdegrund
Straff
Etik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1995 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics