Socialförsäkringsrätt : vid funktionsnedsättning och sjukdom

DSpace Repository

Socialförsäkringsrätt : vid funktionsnedsättning och sjukdom

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Socialförsäkringsrätt : vid funktionsnedsättning och sjukdom
Author Arvidsson, Elisabeth
Date 2015
Swedish abstract
En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner till stöd och hjälp i livets olika skeden. Syftet med denna bok är att belysa reglerna för dessa förmåner och bidrag. Boken inleds med en historik kring socialförsäkringen. Därefter behandlas villkoren för att omfattas av socialförsäkringen samt regler för länder inom och utom EU och EES. Vid sjukdom och skada behandlas rätten till ekonomisk ersättning, rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning samt arbetsskadeförsäkring och livränta. För den som har funktionsnedsättning redogörs för möjlighet till handikappersättning, vårdbidrag, assistansersättning samt bilstöd. Avslutningsvis behandlas regler kring handläggning av socialförsäkringsärenden.
Publisher Gleerups
ISBN 978-91-40-68820-0
Pages 183
Language swe (iso)
Subject socialförsäkringsrätt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19954 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-40-68820-0 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics