Attityder till IT i historieundervisningen

DSpace Repository

Attityder till IT i historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder till IT i historieundervisningen
Author Zajdel, Nicklas
Date 2006
English abstract
The purpose of this paper is to show teachers and students attitudes towards using information technology in the studies of history in a specific context and how we can use IT to learn better. The paper will give a better understanding about information technology and learning. A history teacher has been interviewed to give a deeper understanding of the answers given in a connecting broader survey study. The use of IT which increased learning was the possibility to information searches and communication on the internet. The survey shows that students are very positive to using IT in their studies but also that there is a flaw in the criticism of the sources. Another detail that was enlightened by this survey was that the teachers’ knowledge of IT has to be improved.
Swedish abstract
Mitt syfte är att visa elevers och lärares attityder till att använda IT i historieundervisningen utifrån undersökningens kontext och att se på vilka sätt vi kan utnyttja ett mediums egenskaper för att påverka lärandet. Uppsatsen kommer därav att bidra till ytterligare förståelse och kunskap kring IT och lärande. Med kvalitativa undersökningsmetoder har en intervju genomförts med en historielärare för att få en djupare förståelse av den kvantitativa undersökning som genomförts i form av enkäter. Den av elevernas användning av IT som mest tillför lärandet något anser jag utifrån undersökningen vara möjligheterna till att söka information kopplat till skolarbetet samt att lättare sköta kommunikation mellan andra elever och lärare. Undersökningarna i arbetet visar att eleverna är mycket positiva till att använda IT i undervisningen men visar också brister i elevernas medvetenhet kring källkritik. En viktigt detalj i som har uppkommit i mitt arbete i att besvara frågeställningen var att lärarnas IT kunskaper måste förbättras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject IT
Historieundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1998 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics