Svensk-norska unionsupplösningen i läroböckerna.

DSpace Repository

Svensk-norska unionsupplösningen i läroböckerna.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svensk-norska unionsupplösningen i läroböckerna.
Author Olsson, Nina
Date 2006
English abstract
Purpose The purpose of this work is to examine and compare how the dissolution of The Swedish – Norwegian union, is handled in textbooks. The purpose is also to identify similarities and differences and attempt to explain them. Methods Christer Karlegärd has a number of points to analyze text books in history. I have based my study on these points. In my final analysis I describe reasonable hypothesis, in order to explain the similarities and differences I have found. Result In my work I found a number of similarities and differences. The biggest difference is the variation of length. The Norwegian texts are longer than the Swedish. I found that the reason to why the Norwegian texts are longer than the Swedish is because the view of the dissolution of the union is differently. And that is shown in the text books. The similarities can be explained by the writers will to describe history as neutral as possible. Keywords: The dissolution of The Swedish – Norwegian union. Textbook analysis Norwegian history books, Swedish history books.
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Olsson Nina ( 2005) Svensk-norska unionsupplösningen i läroböckerna. The Swedish - Norwegian union in textbooks. Gymnasielärarutbildningen, Historievetenskap och lärande. Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra hur den svensk- norska unionsupplösningen har behandlas i norska och svenska läroböcker i historia. Samt identifiera skillnader och likheter och försöka förklara dem. Metod Christer Karlegärds har ett antal punkter för att analysera läroböcker i historia. Det är utifrån dessa punkter jag har valt att analysera texterna om unionsupplösningen. Jag jämför läroböckerna med varandra för att se skillnader och likheter. I min analys redogör jag för rimliga hypoteser som syftar till att förklara de skillnader och likheter jag har identifierat. Resultat Undersökningen visar att det finns en hel del skillnader och likheter. Den största skillnaden är texternas omfattning. De orsaker som kan förklara skillnaderna är att unionsupplösningen har olika betydelser i de båda länderna och detta i sin tur har påverkat läroböckernas utformning. Likheterna i texterna kan förklaras med likartade kursplaner och läroboksförfattarnas vilja att framställa så neutral historia som möjligt. Nyckelord: Unionsupplösningen 1905, läroboksanalys, norska historieböcker, svenska historieböcker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Unionsupplösningen 1905
läroboksanalys
norska historieböcker
svenska The dissolution of The Swedish – Norwegian union. Textbook analysis
Handle http://hdl.handle.net/2043/1999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics