Döva tonåringar och skönlitteratur

DSpace Repository

Döva tonåringar och skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Döva tonåringar och skönlitteratur
Author Seyffart, Sara
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur sex döva tonåringars förhållande till skönlitteratur ser ut. Jag har också velat ta reda på vilka faktorer som påverkar dessa döva tonåringars läsning, och om döva romankaraktärer har en inverkan på deras läsupplevelse. Teorin bygger på tidigare forskning om döva och läsning, samt några centrala begrepp från receptionsforskningen. Metoden bygger på kvalitativa intervjuer med samma sex döva tonåringar. Resultatet av undersökningen visar på att döva tonåringar har en allmänt positiv syn på skönlitteratur, men visar också att läsning för dem är mycket förknippad till språkutveckling. Några bland de viktigaste faktorerna till deras läsning visar sig vara språket, familjen och kompisar. Döva romankaraktärer har en viss effekt på tonåringarnas läsupplevelse. Denna undersökning resulterar förhoppningsvis i vissa pedagogiska konsekvenser kring skönlitteratur i dövskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject döva tonåringar
döva romankaraktärer
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/2001 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics