En bergstopp i Tibet, natur eller kulturlandskap?

DSpace Repository

En bergstopp i Tibet, natur eller kulturlandskap?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En bergstopp i Tibet, natur eller kulturlandskap?
Author Nilsson, Nicklas ; Persson, Annelie
Date 2006
English abstract
A mountain hill in Tibet, nature- or culture scenery?
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever definierar de geografiska begreppen natur- respektive kulturlandskap, samt att undersöka om eleverna vet varför eller vem som bestämmer att de ska ha denna kunskap. Det är intressant att undersöka dessa begrepp beroende på att eleverna vistas i dessa varje dag, samt att enligt våra styrdokument ska eleverna ha kunskap om dessa begrepp i slutet av sitt femte skolår. Undersökningen är genomförd med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod där individuella intervjuer har utförts på 15 elever. Resultatet redovisas i kategoriseringsscheman där varje begrepp åskådliggörs i 4 olika nivåer. Eleverna i undersökningen vet inte med säkerhet vad det är som ligger till grund för undervisningen i skolorna. Flertalet av eleverna känner inte till styrdokumenten och anser att det är endast för allmänbildningens skull de går i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Begrepp
intervjuer
kulturlandskap
kunskap
naturlandskap
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/2002 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics