Artros och fetma

DSpace Repository

Artros och fetma

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Artros och fetma
Author Petersén, Susanne ; Qwick Schönherr, Rose-Marie
Date 2006
English abstract
The aim of this study was to describe how overweight/obesity influence on the joints and the development of osteoarthritis. And how the nurse can inform and teach to prevent development of osteoarthritis. The result is based on 12 articles based on Polit et al (2001) criterion for science. The analysis resulted in four the mes: BMI and the influence on the joint, Pain with osteoarthritis, Gender difference at osteoarthritis and overweight and Nurses teaching role. Carnevali´s theory of caremodel was used as a theoretical framework.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur fetma/övervikt påverkar lederna och utveckling av artros och hur sjuksköterskan kan informera, undervisa i förebyggande syfte. Metoden är en litteraturstudie. Tolv vetenskapliga artiklar granskades enl. Polit et al (2001) kriterier för vetenskaplighet. Därefter inleddes analysen där fyra huvudteman framträdde: BMI och påverkan på lederna, Smärtpåverkan vid artros, Genusskillnader vid artros och övervikt samt Sjuksköterskans undervisande roll. Carnevalis omvårdnadsmodell användes som teoretisk referensram.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject care
nursing
obesity
osteoarthritis
prevention
weight loss
Artros
fetma
omvårdnad
prevention
sjuksköterska
viktminskning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2003 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics