TAKK som ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola

DSpace Repository

TAKK som ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title TAKK som ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola
Author Johansson, Cecilia ; Reftel, Katarina
Date 2006
English abstract
Manual Signs as Support for Learning a Second Language in Preschool and School
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka och problematisera om TAKK kan vara ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola. Genom intervjuer med personal på en förskola och skola i ett och samma rektorsområde tog vi reda på vad de anser om att använda TAKK för att förbättra kommunikationen med alla barn och elever. Vi frågade också varför de inte har fortsatt med TAKK i skolan när det har visat sig vara bra i förskolan. Vårt resultat visar att alla våra intervjupersoner tycker att TAKK mycket väl kan vara ett stöd för andraspråksinlärningen både i förskolan och i skolan. Det visade sig att den huvudsakliga anledningen till att de inte hade fortsatt med TAKK i skolan var bristen på kunskap om TAKK.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksinlärning
kommunikation
språk
TAKK
teckenkommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2006 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics