Pupils' interest in Science

DSpace Repository

Pupils' interest in Science

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pupils' interest in Science
Author Afandi, Misa Abdallah
Date 2015
Swedish abstract
Abstrakt Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare kan göra för att motivera eleverna till NO- lektionen. Undersökningen syftar till att se om det finns skillnader mellan pojkars och flickors intresse för naturvetenskap. Detta examensarbete bygger på en intervjuundersökning som genomfördes i sjundeklass med åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor. Undersökningen visade att läraren har stor betydelse för att väcka intresse hos eleverna. Detta sker genom att variera undervisningen efter elevernas behov. Undervisningen visade också att intresset för naturvetenskap skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Pojkarna är mest motiverade till kemiområdet, medan flickorna är mest motiverade till biologiområdet. Dessutom är flickorna mer intresserade av att välja NO-linje i gymnasiet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: Naturvetenskap
intresse
elever
skillnader mellan pojkar och flickor
NO- undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20066 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics