Sambandet grav språkstörning - ADHD finns det? Olika yrkesgruppers erfarenheter av mötet med gravt språkstörda barn.

DSpace Repository

Sambandet grav språkstörning - ADHD finns det? Olika yrkesgruppers erfarenheter av mötet med gravt språkstörda barn.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sambandet grav språkstörning - ADHD finns det? Olika yrkesgruppers erfarenheter av mötet med gravt språkstörda barn.
Author Ek-Lagergren, Ingela ; Ingemansson, Åse
Date 2006
English abstract
Is there a connection between severe language disorders and ADHD? Different professional groups` experiences of meeting children in severe language disorders
Swedish abstract
Examensarbetet behandlar sambandet grav språkstörning och ADHD samt hur olika yrkesgrupper bemöter barn med grav språkstörning och tilläggsdiagnosen ADHD. För att samla material till vårt arbete har vi intervjuat specialpedagoger, logopeder och psykologer och vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grav språkstörning
ADHD
KASAM
bemötande
komorbiditet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2007 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics