Lekarbete en specialpedagogisk metod för barn till utlandsfödda föräldrar. (Play pedagogy A special need method for children of abroad born parents).

DSpace Repository

Lekarbete en specialpedagogisk metod för barn till utlandsfödda föräldrar. (Play pedagogy A special need method for children of abroad born parents).

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lekarbete en specialpedagogisk metod för barn till utlandsfödda föräldrar. (Play pedagogy A special need method for children of abroad born parents).
Author Sjögren, Karin ; Wernerheim, Lena
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med följande arbete var att undersöka lekarbetspedagogers uppfattning om lekarbetets betydelse, när det gäller utveckling och lärande hos barn till utlandsfödda föräldrar, utanför Skandinavien. Vi analyserade vårt arbete utifrån ett salutogent perspektiv. Arbetet ger en översikt över lek, lekarbete och lekarbetspedagogik. Med hjälp av intervjuer undersökte vi lekarbetspedagogers inställning till lekarbetets betydelse för barn till utlandsfödda föräldrar. Vi tog också reda på intervjupersonernas uppfattning om det fanns något område hos barn som utvecklades särskilt positivt under lekarbetet. Vi granskade även lekarbetspedagogernas uppfattning om deras lednings och kollegors kunskap om lekarbete som en specialpedagogisk metod.Sammanfattningsvis pekar resultatet av vår undersökning på att lekarbete är en effektiv metod för barn till utlandsfödda föräldrar. Samtliga intervjuade lekarbetspedagoger anser att barns emotionella och kognitiva utveckling förbättras i hög grad av lekarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kasam
lekarbete
salutogenes
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2008 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics