Fast i det förflutna Om jämställdhetsarbete i historieundervisningen

DSpace Repository

Fast i det förflutna Om jämställdhetsarbete i historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fast i det förflutna Om jämställdhetsarbete i historieundervisningen
Author Parmvi, Katrin
Date 2006
English abstract
The purpose of this paper is to get perspective on how historyteachers in Svedala, Sweden, thinks about the concept gender equality. I also wish to see how and if the teachers works to reach the demands in the curricula concerning gender equality. My main question is, do teachers think they work with gender equality? The study was made by interviews and the conclusion shows that teachers knowledge about gender equality is low but that they anyway thinks that they are working with gender equality.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur jämställdhets- och genusperspektivet ter sig hos historielärare i de senare skolåren på Centralskolan i Svedala, samt om och hur man i historieundervisningen arbetar för att uppnå kraven i läroplanen angående jämställdhet mellan kön. Min utgångspunkt är att undersöka om historielärare tycker att de arbetar jämställt. Undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer och slutsatsen visar på att kunskapen är låg men att man ändå tycker att man arbetar jämställt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Gender equality
Curricula
Teaching
History
Jämställdhet
Läroplanen
undervisning
Historia
Handle http://hdl.handle.net/2043/2009 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics