Användningen av samtal i historieundervisningen

DSpace Repository

Användningen av samtal i historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Användningen av samtal i historieundervisningen
Author Green, Anna ; Pehrsson, Kajsa
Date 2006
English abstract
The use of conversations in history lectures.
Swedish abstract
Vi har valt att skriva om lärares syn på samtal i klassrummet, och hur samtalet kan användas som en metod i undervisningen. Vi tar även upp varför lärarna använder sig av samtal eller varför de inte gör det. Genom våra intervjuer försöker vi tolka vilken kunskapssyn de olika lärarna har och varför de väljer att bedriva sin undervisning så som de gör. Vi har tagit del av olika teorier kring samtalsmetodik och använder oss av dem när vi analyserar resultaten vi fått fram genom våra intervjuer. Det vi kan se är att lärarna vi har intervjuat har en varierande syn på samtal vilket påverkas av faktorer som tid, gruppsammansättningar och kunskapssyn. Vi har också sett kopplingar mellan lärares kunskapssyn och användandet av samtal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historia
samtal
dialogisk monologisk och kunskapssyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/2010 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics