Förskollärare - "det bästa yrket för en kvinna"? "Ett arbete om genusstrukturer i förskolearbetet", Preschoolteacher - "the best profession for a woman"? "A study on genderstructures in preschoolwork"

DSpace Repository

Förskollärare - "det bästa yrket för en kvinna"? "Ett arbete om genusstrukturer i förskolearbetet", Preschoolteacher - "the best profession for a woman"? "A study on genderstructures in preschoolwork"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskollärare - "det bästa yrket för en kvinna"? "Ett arbete om genusstrukturer i förskolearbetet", Preschoolteacher - "the best profession for a woman"? "A study on genderstructures in preschoolwork"
Author Almlund, Lena
Date 2006
Swedish abstract
Mitt arbete tar upp varför förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats. Vilka de bakomliggande orsakerna till att det är så belyses också i arbetet. I min undersökning ingår både manliga och kvinnliga förskollärare samt en kommunal tjänsteman. Deras tankar kring varför kvinnliga förskollärare är i så stor majoritet och vad det beror på att de manliga förskolärarna i förskolan är så få, presenteras. Undersökningen är genomförd på fem olika förskolor samt på ett kommunalkontor i Nordvästra Skåne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Könskodning
Särartstanke
Kvinnodominans
Arbetsmarknad
Manligt
Kvinnligt
Förskolan
Förskolläraryrket
Handle http://hdl.handle.net/2043/2012 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics