BDSM : paradoxernas praktiker

DSpace Repository

BDSM : paradoxernas praktiker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, monograph
Title BDSM : paradoxernas praktiker
Author Carlström, Charlotta
Date 2016
English abstract
BDSM, i.e. Bondage and Discipline, Dominance and Submission and Sadism and Masochism is an acronym used to describe a variety of (sexual) behaviours including an implicit or explicit erotic power exchange. The aim of the thesis is to understand BDSM as a dynamic, complex and collective phenomenon. It focuses on how practitioners, through their stories, give meaning to their experiences. A theoretical framework that includes both poststructuralism and symbolic interactionism is used. Ethnographic fieldwork was conducted in 2012 and 2013 within different BDSM communities in Sweden. The fieldwork included interviews, observations and participation in meetings, workshops, pub evenings and club ventures. In total, 29 persons, defining themselves as practitioners of BDSM, were interviewed. The thesis shows how different interpretations and political-ideological perspectives have shaped the social reality, which constitutes BDSM today. This process has taken place in different discursive arenas; from medicine and research to political activism, literature, film and media. Existing discourses, where power and violence are central, are challenged by counter discourses, where resistance against heteronormative norms and sexuality are significant. BDSM is seen as ways to achieve feelings of security and belonging. The practice enable strong emotions, bodily sensations, altered states of consciousness and spiritual experiences. Acts, which could be seen as incorrect and immoral, are made morally defensible within the BDSM context. The discourses both enable and limit the practitioners, and the thesis highlights both ambivalences and paradoxes in the practices.
Swedish abstract
BDSM är en akronym för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism som används för att beskriva flera, ofta sexuella, former av beteenden och uttryck, där ett utforskande av makt är centralt. Avhandlingens syfte är att söka förståelse för BDSM som en dynamisk, komplex och kollektiv företeelse. Den fokuserar på hur utövare, genom sina berättelser, ger mening till sina upplevelser och erfarenheter. Avhandlingens teoretiska ramverk innefattar både poststrukturalism och symbolisk interaktionism. Etnografiskt fältarbete genomfördes under 2012 och 2013 i flera BDSM-gemenskaper i Sverige. Fältarbetet omfattar intervjuer, observationer och deltagande på möten, workshops, pub- och klubbkvällar. Totalt intervjuades 29 personer som definierar sig som BDSM-utövare. Avhandlingen visar hur olika synsätt, tolkningar och politisk-ideologiska praktiker har format och strukturerat den sociala verklighet som utgör BDSM av idag. Denna process har ägt rum på olika diskursiva arenor; från medicin och forskning till politisk aktivism, litteratur, film och media. Dominerande diskurser, där makt och våld är centrala, utmanas av motdiskurser, där motstånd till heteronormativa normer och sexualitet är betydande. Utövandet ses som en väg att uppnå känslor av trygghet och tillhörighet. BDSM möjliggör ett utrymme där starka affekter, kroppsliga sensationer, förändrade medvetandetillstånd och spirituella upplevelser kan utforskas och erfaras. Beteenden som i andra situationer betraktas som felaktiga och omoraliska, kan göras moraliskt försvarbara i en BDSM-kontext. Avhandlingen belyser ambivalenser och paradoxer i utövandet, där diskurserna såväl möjliggör som begränsar utövarna.
Publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Series/Issue Malmö University Health and Society Dissertations; 2
ISSN 1653-5383
ISBN 9789171046703
9789171046710
Language swe (iso)
Subject BDSM
Meaning-making
Sexuality
Sexual minorities
Gender
Norms
Heteronormativity
Bodily Sensations
Spirituality
Power
Discourse
Ethnography
Community
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20125 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789171046703 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics