Krossade drömmar där kris och sorg möts • En kvalitativ studie om vilket stöd föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen

DSpace Repository

Krossade drömmar där kris och sorg möts • En kvalitativ studie om vilket stöd föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen

Details

Files for download
Icon
c-uppsats
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Krossade drömmar där kris och sorg möts • En kvalitativ studie om vilket stöd föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen
Author Sitnik, Magdalena
Date 2016
English abstract
SHATTERED DREAMS WHEN CRISIS AND SORROW MEET • A QUALITATIVE STUDY ABOUT WHAT SUPPORT PARENTS TO BRAIN DAMAGED CHILDREN DURING DELIVERY GET Sitnik, Magdalena. Shattered dreams when crisis and sorrow meet - a qualitative study about what support parents to brain damaged children during delivery get with a focus on parents. Examination paper in social work, 15p. Malmö University: Faculty of health and society, Department of health and society, 2016. Many parents who are expecting a child dream and create a mental image of their unborn baby. So when the parents are told that their new born child has got brain damage during delivery, parents end up in a situation of crisis and sorrow. The study shows that there are not many children who are brain damage during delivery in Sweden on a yearly basis. Therefore, the purpose of the study has been to explore what support parents to brain damaged children during delivery get. This study explores what support professionals in neonatal clinics experience that parents whose children are brain injured during delivery are in need of. My study also illustrates how professionals meet these needs of individuals and how they treat and respond to those parents in neonatal clinics. Study results show that the crisis and the grief process are similarly and can merge into each other. Both the crisis and grief is not time-bound and can be slowed and also pull back in their respective stages. Results also show that professionals in neonatal clinics must have an individual approach towards their clients. They offer practical as well as socio-psychological support and assistance for these parents whose children are brain injured during delivery. The professionals meet the parents’ needs by listening to them carefully. The results also point out the importance of cooperation between professions and organizations to provide the best possible help for those parents. Keywords: brain damage during birth, disabled, crisis, dream child, grief, not perfect child, parents.
Swedish abstract
Krossade drömmar där kris och sorg möts • En kvalitativ studie om vilket stöd föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen Sitnik, Magdalena. Krossade drömmar där kris och sorg möts – en kvalitativ studie om vilket stöd föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen. Examensarbete i socialt arbete, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Hälsa och samhälle, 2016. Många föräldrar som väntar barn drömmer och skapar en mental bild av sitt ofödda barn. Alltså när det händer att ett barn hjärnskadas under förlossning kan föräldrar befinna sig i en kris och sorgesituation. Studien visar att det inte är så många barn som hjärnskadas i samband med förlossningen årligen i Sverige. Därför har syftet med min studie varit att utforska vilket stöd de föräldrar får vars barn hjärnskadats under förlossningen. Den här studien undersöker vilket stöd professionella på neonatalklinikerna upplever att dessa föräldrar är i behov av. Studien illustrerar även hur professionella tillgodoser dessa individers behov och hur föräldrarna bemöts av yrkesverksamma personer på neonatalklinikerna. Studiens resultat visar att kris och sorgeprocess liknar samt överlappar varandra. Både kris och sorg är inte tidsbunden och kan saktas när och även dra sig tillbaka i sina respektive stadier. Resultat visar även att professionella inom neonatalkliniker måste ha individuellt förhållningssätt gentemot sina klienter. Där de erbjuder både praktiskt såväl som sociopsykologiskt stöd och hjälp till föräldrar varvs barn hjärnskadades i samband med förlossning. De yrkesverksamma personerna tillgodoser dessa föräldrarnas behov genom att lyssna på deras individuella behov noggrann. Resultatet pekar även på vikten av samverkan mellan professioner och organisationer för att erbjuda bästa möjliga hjälp för dessa föräldrar. Nyckelord: drömbarn, föräldrar, funktionshindrad, hjärnskada under förlossning, kris, det ickeperfekta barnet, sorg.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject brain damage during birth
disabled
crisis
dream child
grief
not perfect child
parents
drömbarn
föräldrar
funktionshindrad
hjärnskada under förlossning
kris
det ickeperfekta barnet
sorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/20128 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics