Missbrukare som sjuka

DSpace Repository

Missbrukare som sjuka

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Missbrukare som sjuka
Author Magnusson, Emil
Date 2016
English abstract
The main objective of this study is to investigate why many view addiction to alcohol and narcotics as well as sex addiction, gambling etc. as a disease, and the origins of this explanation. This study aims to critically look at the texts and science produced by those who claim that addiction is a disease. The empirical material for this study is mainly that which is provided by Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous. This material is compared to updated science and our knowledge regarding addiction today. The analysis of this material has been made using theories based in social constructivism and discourse analysis, as presented by Foucault. The results from my study is that a majority of the available treatments for addicts, especially within the twelve-step programs seem to treat the wrong thing, i.e. the substance, and therefore failing to see beyond the symptoms and missing the bigger picture, that is the underlying explanations of addiction and its solution.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka varför många i Sverige betraktar missbruk av substanser såsom alkohol och narkotika men även sexmissbruk, spelmissbruk m.m. som en sjukdom, samt vad detta synsätt grundar sig i. Studien är inriktad på en kritisk granskning av den litteratur, texter och forskning som finns i ämnet. Studiens empiriska material bygger främst på den litteratur som tillhandahålls av anonyma alkoholister och anonyma narkomaner, och ställer deras syn mot forskningsresultat inom medicin och socialvetenskap. Analysen av materialet har gjorts utifrån socialkonstruktivism och diskursens makt, i enlighet med Foucault. Resultatet av litteraturstudien är att majoriteten av tillgängliga behandlingar för missbrukare, speciellt inom tolvstegprogrammen tillskriver beteendet fel kausalitet, dvs i substanserna. Därför missar de att se bortom symtomen, och den underliggande förklaringen till beroendet går förlorad tillsammans med dess lösning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject alcoholism
addiction
tolvsteg
missbruk
alkoholism
ärftlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20129 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics