Ekologisk mat som ett verktyg

Details

Files for download
Icon
Frontpage
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ekologisk mat som ett verktyg
Author Kroon, Jonas ; Rosell, Anders
Date 2006-02-09
English abstract
The starting-point for our study has been to investigate if organic food is used as a tool in the teaching of environmental history. The research of teaching in environmental history motivates it’s purpose in many levels. The subject is supposed to be used in schools for interpretation of the local and global environmental situations in the world. We begin our study by uplifting different researchers motive for teaching environmentalhistory in schools. By interviewing teachers and students on the field it’s possible to see how good their knowledge is in organic food and Swedish history of agriculture. In our study we discuss subjects like environmental history, historical consciousness, ecological thinking and local history which are common subjects for us as future history teachers. The result of our investigations showed that there is weak intrest for organic food and Swedish agriculture among teachers, students and households. From our interviews we could tell that our students has a certain history consciousness to the connection between organic farming and Swedish history of agriculture before pesticides and industrial fertilizers.
Swedish abstract
Utgångspunkten för vårt arbete har varit att undersöka om ekologisk mat används som ett verktyg till undervisning i miljöhistoria. Dagens didaktiska forskning kring miljöhistoria motiverar ämnets betydelse på flera plan. I skolans verksamhet är det tänkt att ämnet ska kunna användas för tolkning av de lokala och globala förhållandena i världen. Vi börjar arbetet med att lyfta fram olika forskares motiv för miljöhistoria i skolans verksamhet. På fältet intervjuar vi verksamma lärare och elever för att se hur stora deras kunskaper kring ekologisk mat och svensk jordbrukskultur är. I arbetet lyfter vi fram och diskuterar begrepp som miljöhistoria, historiemedvetande, ekologiskt tänkande och lokalhistoria vilka är vanligt förekommande för oss som blivande lärare i historievetenskap och lärande. Resultaten i undersökningarna visade på ett svagt intresse för ekologisk mat och svensk jordbrukskultur bland lärare, elever och hushåll. I intervjuerna kom vi fram till att eleverna har ett visst historiemedvetande gällande koppling från dagens ekologiska jordbruk till hur jordbruk sköttes förr i tiden innan kemiska besprutningsmedel och konstgödsel fanns tillgängligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ecology
Environmental history
Historical Consciousness
Local history
Handle http://hdl.handle.net/2043/2013 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics