Specialpedagogens roll i skolutveckling. Från vision till vardag

DSpace Repository

Specialpedagogens roll i skolutveckling. Från vision till vardag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Specialpedagogens roll i skolutveckling. Från vision till vardag
Author Sevén, Katarina ; Ljungström, Ann
Date 2006
English abstract
The function of the special needs educator in educational development. From ideology to praxis.
Swedish abstract
Specialpedagogens roll i skolutveckling. Från vision till vardag. Syftet med vårt arbete är att undersöka specialpedagogens roll när det gäller skolutveckling, utifrån ett skolledarperspektiv. Vi vill undersöka i vilka typer av skolutvecklingsfrågor specialpedagogisk kompetens efterfrågas. Vi har därför valt att intervjua tio rektorer, för att få deras syn på hur de använder sig av den specialpedagogiska kompetensen. Resultatet av vår undersökning visar att det finns ett stort behov av specialpedagogisk kompetens inom skolutvecklingsområdet. Visionen om en skola för alla ställer nya krav på de verksamma inom skolan. Förändringar inom verksamheter tar tid och för att det ska ske en förändring inom hela skolsystemet måste mål och visioner vara väl förankrade hos alla verksamma inom skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förändring
rektor
skolutveckling
specialpedagog
vision
Handle http://hdl.handle.net/2043/2015 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics