Nordisk komparativ analys av riktlinjer gällande innehåll och kvalitet i förskola

DSpace Repository

Nordisk komparativ analys av riktlinjer gällande innehåll och kvalitet i förskola

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Nordisk komparativ analys av riktlinjer gällande innehåll och kvalitet i förskola
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2015
Swedish abstract
Artikeln baseras i ett projekt som syftade till att vidareutveckla kunskap om likheter och skillnader i nordiska bindande och vägledande riktlinjer för innehåll och kvalitet i förskola år 2013. I den komparativa analysen framträdde både variation och likriktning gällande innehållskonstruktioner och kvalitet. Kvalitet kunde främst tolkas vara inriktat på verksamhet, men också på individnivå. Vidare var kvalitet genomgående relaterat till lärande (livslångt lärande) och var mer linjärt och målrationellt än icke-linjärt. Ansvar för utvärdering, bedömning och registrering fokuserades i riktlinjerna. Även om variation kunde utläsas var det sammantaget mer spår av Edu än Care – mer inriktning på lärande, livslångt lärande, än på omsorg, lek och välbefinnande.
Link http://blad.ucn.dk/FoU/Ceprastriben/Ceprastriben19... (external link to publication)
Publisher CEPRA, University College Nordjylland
Host/Issue Cepra-striben : tidsskrift for evaluering i praksis;19
Volume 19
ISSN 1903-8143
Pages 4-13
Language swe (iso)
Subject Förskola
innehåll
kvalitet
Norden
riktlinjer
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20177 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics