Koppling mellan matematik i skolan och i vardagslivet

DSpace Repository

Koppling mellan matematik i skolan och i vardagslivet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Koppling mellan matematik i skolan och i vardagslivet
Author Hulkkonen, Eva-Lotta ; Gullander, Sofia
Date 2006
English abstract
-
Swedish abstract
Under vår praktik på ett flertal skolor har vi upplevt att matematikundervisningen inte har verkligheten som utgångspunkt. Vi har emellertid uppfattat det som att många av lärarna anser att deras undervisning är verklighetsbaserad. Genom litteraturstudier och en enkätundersökning har vi undersökt om lärare och elever upplever undervisningen som verklighetsbaserad och om eleverna ser kopplingen mellan skolmatematiken och vardagsmatematiken. Vi fann att lärare och elever inte har samma uppfattning, elever (år 6) har svårt att se något samband mellan skolans matematikundervisning och den matematik de använder i sin vardag. Eleverna inser inte att deras matematikkunskaper kommer till användning utanför skolan, detta trots att lärarna anser sig bedriva en verklighetsbaserad undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förståelse
matematik
verklighetsbaserad
verklighetsförankrad
skolmatematik
vardagsmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2020 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics