Elevers förståelse för det matematiska begreppet area

DSpace Repository

Elevers förståelse för det matematiska begreppet area

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers förståelse för det matematiska begreppet area
Author Lundkvist, Maria ; Svensson, Sandra
Date 2006
Swedish abstract
I denna uppsats undersöker vi elevers förståelse för begreppet area, samt om de kan koppla sina kunskaper till sin egen vardag. I undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och undersökningsgruppen bestod av tio elever i skolår 8. Resultatet visar att majoriteten av eleverna har brister i sin förståelse för areabegreppet, eleverna förknippar begreppet area med formeln . De kan beräkna arean av en rektangel men kan inte med ord beskriva vad en area är. Eleverna anser trots detta att de har nytta av sina kunskaper om area i sin egen vardag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject area
begrepp
förståelse
geometri
grundskola
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2021 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics