Studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott

DSpace Repository

Studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott
Author Mellgren, Caroline ; Andersson, Mika
Date 2016
Swedish abstract
I den här rapporten presenteras den första större kartläggningen av utsatthet och upplevelser av hatbrott bland studenter i Sverige. Undersökningen har genomförts inom projektet Utsatthet och upplevelser av hatbrott. Under 2013/14 genomfördes en enkätundersökning bland studenter vid Malmö högskola. Ungefär var femte av de nästan 3000 studenter som besvarade enkäten har någon gång utsatts för brott med koppling till sin bakgrund, religion, sexualitet, funktionsnedsättning, kön eller könsidentitet. Själva händelsen är ofta i fokus för diskussioner om hatbrott. Detta gäller diskussionen i media såväl som i offentlig statistik. Men själva händelsen utgör inte ensam fenomenet hatbrott. I rapporten läggs även fokus på det som händer efter händelsen; hur individen påverkas, bearbetar upplevelsen och hanterar den genom att anmäla, eller söka hjälp och stöd.
Publisher Malmö högskola, Hälsa & samhälle
Series/Issue FoU-rapport;1
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-665-9
Language swe (iso)
Subject Hatbrott
Utsatthet för brott
Viktimisering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20215 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics