Kodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NO-klassrummet

DSpace Repository

Kodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NO-klassrummet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Kodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NO-klassrummet
Author Karlsson, Annika
Date 2015
Swedish abstract
På seminariet kommer jag att presentera min pågående licenciatstudie om betydelsen av elevernas språkliga resurser i NO-undervisningen. Jag har följt NO-undervisningen i en flerspråkig klass (åk 4-6) under tre år. Ni kommer att få ta del av utdrag från några undervisningssituationer som ingår i undersökningen. Utdragen tydliggör hur nyanlända elever använder sina språkliga resurser genom att kodväxla mellan första- och andraspråk då de rör sig mellan ett vardagligt och ett mer skolinriktat språk som de möter i undervisningen. Eleverna kodväxlar ofta till sitt förstaspråk då de försöker förstå det abstrakta ämnesinnehållet genom att omvandla det till vardagliga händelser. När eleverna rör sig kring ämnesspecifika ord och begrepp använder de oftare sitt andraspråk. Resultatet av studien pekar på att kodväxling är en viktig resurs i undervisningssituationen genom att den ökar elevernas ”diskursiva rörlighet” vilket i sin tur har betydelse för både deras språkutveckling och deras lärande.
Conference
Symposium 2015 (2015 : Stockholm, Sweden)
Link http://www.slideshare.net/NCandrasprak/kodvxling-m... (external link to publication)
Publisher Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet
Pages 25
Page 1-25
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet som resurs
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
vardagsspråk
ämnesspråk
skolspråk
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Symposium 2015, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockho... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20229 Permalink to this page
Link http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-sympos... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics