Kvinnors upplevelser av klimakteriet – En litteraturstudie

DSpace Repository

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. Omstart kommer att ske snart igen!!

Kvinnors upplevelser av klimakteriet – En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnors upplevelser av klimakteriet – En litteraturstudie
Author Anderberg, Kristin ; Bauer, Maria
Date 2016
English abstract
Background: Menopause is a period of several years before and after a woman's last menstrual period. The menopause occurs on average at the age of 51-52. Symptoms that may occur during menopause is due in large part to decreasing estrogen levels that may cause hot flashes, sweating and thin and fragile vaginal mucosa. For women, menopause is a time of change and the experiences can vary. Aim: To describe women’s experiences of menopause. Method: The chosen method is a literature review and ten qualitative research studies were included. The search for scientific studies was performed in PubMed and CINAHL. Results: Five different themes were identified following the analysis of the results: “Need for information”, “A new phase in life”, “Symptoms in the new life phase”, “Contact with health care” and “To manage menopause”. Conclusion: There is great variation in how women experience menopause. Some women’s daily life is affected while others experience it as an easy passage. Several women have unanswered questions and are in need for more knowledge to better manage the changes that menopause causes. It is therefore of great importance for the nurse to have knowledge about menopause and the changes it causes.
Swedish abstract
Bakgrund: Klimakteriet är en period på ett antal år före och efter menopaus, kvinnans sista mens. Menopausen inträffar i genomsnitt vid 51-52 års ålder. Symptom som kan uppkomma under klimakteriet beror till stor del på sjunkande östrogennivåer som kan ge värmevallningar, svettningar samt tunna och sköra slemhinnor i underlivet. Klimakteriet innebär för kvinnan en tid av förändringar och hur hon upplever det kan variera. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av klimakteriet. Metod: Den valda metoden är en litteraturstudie och tio vetenskapliga studier med kvalitativ ansats inkluderades. Sökningarna efter vetenskapliga studier utfördes i PubMed och CINAHL. Resultat: Fem olika teman identifierades efter att resultaten i studierna analyserats: ”Behov av information”, ”En ny fas i livet”, ”Symptom i den nya livsfasen”, ”Kontakt med vården” och ”Att hantera klimakteriet”. Slutsats: Det finns en stor variation i hur klimakteriet upplevs. För vissa kvinnor påverkas det dagliga livet stort medan andra upplever det som en enkel passage. Flera kvinnor har obesvarade frågor och efterfrågar mer kunskap för att bättre kunna hantera de förändringar som klimakteriet medför. Därmed är det angeläget för sjuksköterskan att ha kunskaper om klimakteriet och de förändringar som det innebär för kvinnorna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Experiences
Information
Menopause
Nurse
Women
Handle http://hdl.handle.net/2043/20236 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics