Situationer av kunnande i matematik och deras potential att utgöra ett stöd för elevers lärande

DSpace Repository

Situationer av kunnande i matematik och deras potential att utgöra ett stöd för elevers lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Situationer av kunnande i matematik och deras potential att utgöra ett stöd för elevers lärande
Author Klingberg, Anna
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att analysera situationer av kunnande i matematik utifrån en specifik undervisningskontext med stora drag av aktiv inlärning. Den är upplagd som en fallstudie och genom observation av klassrumsmiljön samt genom intervjuer av matematikläraren och sju elever i skolår sex analyseras i vilken mån den undervisning som bedrivs kan utnyttjas vid en bedömning som stärker elevernas lärande. Huvudresultatet av studien pekar på att den undervisningskontext som utmärker detta fall, där bedömning till stora delar görs utifrån intuition, inte ger eleverna möjligheten att visa läraren vad de kan, utan snarare vad de inte kan utifrån elevens synvinkel. När prov infördes blev bedömningen mer strukturerad och eleverna fick större möjligheter att visa vad de kan i matematik. Studien visar på nödvändigheten av fortsatt forskning om vad läraren lokalt behöver för att kunna föra en undervisning baserad på aktiva elever som själva får sätta sina mål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aktiv inlärning
bedömning
metakognition
självbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2024 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics