Samtalsmetodik åt alla blivande lärare! En studie av lärares kommunikativa kompetens

DSpace Repository

Samtalsmetodik åt alla blivande lärare! En studie av lärares kommunikativa kompetens

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samtalsmetodik åt alla blivande lärare! En studie av lärares kommunikativa kompetens
Author Gribina, Olga
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet var att undersöka huruvida det formell utbildning i samtalsmetodik är nödvändig för att lärare skall kunna föra ett professionellt samtal. Fokus i undersökningen har varit på lärares egna upplevelser och erfarenheter av olika samtalssituationer och hur deras kommunikationsförmåga påverkas av eventuella kunskaper i samtalsmetodik eller avsaknaden av dessa. Begrepp professionalism och kommunikativ kompetens diskuteras. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare. Resultatet pekar på att de lärare som har läst samtalsmetodik med inslag av praktiska övningar och mer erfarna lärare känner sig professionella och kompetenta i högre grad än de som saknar kunskaper i samtalsmetodik i synnerhet när det gäller att hantera svåra samtalssituationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kommunikativ kompetens
lärarutbildning
professionellt samtal
samtalsmetodik
samtalsstrategier
kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/2025 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics