Mötet med den pålästa patienten

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Mötet med den pålästa patienten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mötet med den pålästa patienten
Author Kornhag, Kristian ; Strömdahl, Ivar
Date 2016
English abstract
The number of Swedes searching for health related information on the Internet have increased during the last few years. With a growing awareness of symptoms and diseases, the relation between the health care personell and the patient has changed. Aim: The aim of this study is to highlight nurses' experiences of being in contact with the self-educated patient who has obtained information on the Internet prior to primary care counseling. Method: The study is empirical with a qualitative approach, based on eight semi-structured interviews with primary care nurses. The data material was analyzed using content analysis. Result: The nurses’ experinces are summarized in four main categories: the experience of roles in the change, the experience of effects on the nurse-patient cooperation, the experience of the patient's inability to handle information and the experience of the patient's increased demands and influence.
Swedish abstract
Bakgrund: Antalet svenskar som använder internet för sökning av hälsoinformation har under de senaste åren ökat. Med allmänhetens tilltagande medvetenhet om symptom och sjukdomstillstånd har relationen mellan vårdgivare och patient förändrats. Syfte: Studien syftar till att belysa sjuksköterskors upplevelser av kontakten med den pålästa patienten som inhämtat hälsoinformation på internet inför primärvårdsrådgivning. Metod: Studien är empirisk med kvalitativ ansats och grundar sig på åtta semistrukterade intervjuer med sjuksköterskor i primärvården. Datamaterialet bearbetades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser kunde sammanfattas i fyra huvudkategorier: upplevelsen av roller i förändring, upplevelsen av att samarbetet påverkas, upplevelsen av patientens oförmåga att hantera information samt upplevelsen av patientens förändrade krav och inflytande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hälsoinformation
internet
patient
primärvården
påläst
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/20251 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics