Fastighetsförmedling

DSpace Repository

Fastighetsförmedling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Fastighetsförmedling
Author Jingryd, Ola ; Segergren, Lotta
Date 2015
Swedish abstract
Fastighetsmäklaryrket är idag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner och alltid sikta på att agera korrekt utifrån juridiska, etiska, affärsmässiga och medmänskliga perspektiv. Boken Fastighetsförmedling innehåller två parallella spår: förmedling respektive juridik. Förmedling består i sin tur dels av själva utförandet av uppdraget, dels av försäljning, som är förutsättningen för att förmedlingen ska kunna komma till stånd. Man måste kunna sälja sin tjänst för att få ett förmedlingsuppdrag att utföra. Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är tillämpliga på mäklarens arbete behandlas utförligt och med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med belysande rättsfallsreferat. Boken behandlar även annan juridik som aktualiseras i samband med överlåtelse och förmedling av fastigheter och bostadsrätter, såsom köparens och säljarens ansvar för faktiska fel, bostadsrättslagens ansvarsfördelning mellan förening och medlem, servitut och samtycke från make eller sambo vid överlåtelse. Denna nya upplaga är utökad med bl.a. fler rättsfall samt fördjupningar och förtydliganden på flera områden. Boken vänder sig till såväl fastighetsmäklarutbildningarna som andra, såsom mäklare och jurister, som arbetar med fastighetsmäklarfrågor.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-10554-3
Language swe (iso)
Subject Civilrätt
fastighetsrätt
mäklarrätt
fastighetsförmedling
property law
brokerage law
real estate brokerage
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/20258 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-10554-3 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics