Kristallstruktur och böjhållfasthet hos högtranslucenta Y-TZP efter artificiellt åldrande

DSpace Repository

Kristallstruktur och böjhållfasthet hos högtranslucenta Y-TZP efter artificiellt åldrande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kristallstruktur och böjhållfasthet hos högtranslucenta Y-TZP efter artificiellt åldrande
Author Vemmenby, Maria
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte: Syftet med studien är att få fram information om hur kristallstrukturen i högtranslucent Y-TZP påverkas av åldrande i vatten vid låga temperaturer jämfört med ett traditionellt Y-TZP material och hur det i sin tur påverkar böjhållfastheten. Material och metod: 16 provkroppar skapades i två högtranslucenta Y-TZP-material samt åtta provkroppar i ett traditionellt Y-TZP-material. Provkropparna utformades enligt ISO-standard:6872, med måtten 20x4x2 mm och en avfasning på 45o på långsidorna. Provkropparna genomgick en termocykling på 10 000 cykler vid 5°C ±2oC respektive 55°C ±2oC. Därefter utsattes provkropparna för ett 3-punktböjhållfasthetstest och en röntgendiffraktion (XRD) för att undersöka skillnaderna i övergången från tetragonal till monoklin fas. Resultat: Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad (p = 0,000) i böjhållfastheten mellan grupperna. Resultaten från röntgendiffraktionen visade på att ingen signifikant skillnad (p = 0,260) fanns mellan grupperna. Inget statistiskt signifikant samband (p = 0,285) kunde ses mellan ökad monoklin fas och minskad böjhållfasthet. Slutsats: Böjhållfasthet hos högtranslucent Y-TZP-material påverkas mer av ett termocykliskt åldrande i vatten jämfört med ett traditionellt Y-TZP-material. Efter termocykliskt åldrande i vatten, kan monoklin kristallstruktur i högtranslucent T-TZP och traditionell Y-TZP påvisas. Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan minskad böjhållfasthet och ökad mängd monoklin fas.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 28
Language swe (iso)
Subject högtranslucenta Y-TZP
Kristallstruktur
böjhållfasthet
artificiellt åldrande
termocykling
röntgendiffraktion (XRD)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20280 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics