Formativ Bedömning i Religionskunskap

DSpace Repository

Formativ Bedömning i Religionskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Formativ Bedömning i Religionskunskap
Author Ron, David
Date 2016
Swedish abstract
I detta examensarbete undersöks hur formativ bedömning varierar mellan lärare i religion för grundskolans årskurser 7-9 för att få djupare förståelse för bedömningsstrategier. Arbetet syftar också till att få kunskap om ämnet. Detta görs genom definitioner av formativ och summativ bedömning följt av förklaringar av bedömningsprinciper. Arbetets fokus ligger i intervjustudien med sex lärare på två olika grundskolor som framhäver lärarnas tankar och metoder om formativ bedömning. Intervjustudiens resultat pekar mot lärares sätt att utöva formativ bedömning och kan varieras och tolkas olika. Intervjupersonerna var positivt ställda till det formativa arbetssättet men intervjustudien visar varierande belägg för konkret strategi om vart eleven är på väg, vart eleven befinner sig och hur bron mellan undervisningen och lärandet ska byggas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject assessment
bedömning
bedömningsmetod
bedömningsstrategi
bedömningsprincip
formativ bedömning
formative
intervjumetod
lärande
religionskunskap
religionskunskap
religionsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20290 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics