Motivation och moderna språk

DSpace Repository

Motivation och moderna språk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation och moderna språk
Author Klöv Piauger, Maria
Date 2016
English abstract
Denna studie har undervisningen i moderna språk på högstadiet som fokus och hur lärare kan motivera elever till fortsatta studier inom ämnet. Syftet är att ta reda på vilka olika sätt lärare använder sig av för att motivera eleverna i undervisningen och hur de arbetar med elevernas självbilder inom ämnet moderna språk. Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med fem lärare som undervisar i moderna språk. Resultatet redovisas i fyra kategorier som illustrerar hur lärare ser på motivation och omotiverade elever, vilka metoder de använder för att motivera eleverna i språkundervisningen samt i vilken mån de arbetar med elevernas självbilder. Resultatet av studien visar att lärarna är väl medvetna om hur omotiverade elever beter sig, de visar stor förståelse för orsaker till deras beteende och de har en mängd olika metoder för att arbeta med motivation men det finns även en del nya rön inom språkinlärningsmotivation som verkar obekant för informanterna. Slutsatsen är att informanterna har stor medvetenhet kring motivationsarbetet men att det också är viktigt att lärare uppmuntras till, och ges möjlighet, att ta del av forskning som bedrivs inom deras yrke.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject moderna språk
motivation
självbilder
Handle http://hdl.handle.net/2043/20294 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics