Synen på skönlitteratur i gymnasieskolans läroplaner

DSpace Repository

Synen på skönlitteratur i gymnasieskolans läroplaner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Synen på skönlitteratur i gymnasieskolans läroplaner
Author Olsson, Erland
Date 2016
Swedish abstract
I det följande kommer synen på skönlitteratur i gymnasieskolans läroplaner för svenska och engelska att undersökas. Detta innefattar både den nu gällande och tidigare läroplaner (Lgy70, Lpf94 och Lgy11), och en jämförelse mellan dem görs för att se hur läsning av litteratur har motiverats och legitimerats förr och hur detta har förändrats fram till idag. Syftet är att undersöka vilka attityder och föreställningar om skönlitterär läsning som finns i skolan. De teoretiska perspektiv som används handlar om vilka föreställningar om skönlitteratur och läsning som existerar idag och vad forskningen säger om detta. Metoden som används är en kvalitativ textanalys av de olika läroplanerna för att komma fram till vad som både uttryckligen påstås och vad som förutsätts och sägs implicit. Detta resulterar i en syn på litteratur och läsning som handlar om att skapa en viss typ av människa - från att tidigare bli en del av det svenska samhället till att förstå hur människor i andra delar av världen lever, från att utveckla språkkänslan till att utveckla det inre tanke- och känslolivet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Engelska
Gymnasieskolan
Läroplan
Läsning
Skönlitteratur
Svenska
Textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/20299 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics