Skiftande attityd och motivation vid arbete med matematik

DSpace Repository

Skiftande attityd och motivation vid arbete med matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skiftande attityd och motivation vid arbete med matematik
Author Dahl, Hanna ; Gren, Martin
Date 2016
Swedish abstract
Elever har en varierande inställning till skolämnet matematik. Denna inställning skiftar ofta och är inte konstant. Syftet med detta arbete var därför att undersöka vilka skillnader som finns i elevernas attityd och motivation när man skiftar mellan olika matematiska områden och arbets¬sätt. Arbetet baseras på en enkätundersökning med 89 elever från årskurs sju på två olika skolor och en intervjuundersökning där 13 av dessa elever deltog i intervjugrupper om tre eller fyra där de fick möjlighet att utveckla sina resonemang. Resultatet från dessa studier visar att det finns en skiftande attityd beroende på val av arbetsområde och arbetssätt och eleverna känner att variation i undervisningen bidrar till att motivationen höjs och attityden förbättras. Arbetssätt som eleverna kände var roliga eller effektiva när det kommer till inlärning påverkade attityden positivt. Resultatet visar även att det är viktigt för eleverna att se användningen med det de gör för att de ska känna sig motiverade att arbeta med någonting.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
Attityd
Grundskola
Inställning
Matematik
Matematikundervisning
Motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/20316 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics