Skiftande attityd och motivation vid arbete med matematik

DSpace Repository

Skiftande attityd och motivation vid arbete med matematik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dahl, Hanna
dc.contributor.author Gren, Martin
dc.date.accessioned 2016-03-04T12:44:04Z
dc.date.available 2016-03-04T12:44:04Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20316
dc.description Elever har en varierande inställning till skolämnet matematik. Denna inställning skiftar ofta och är inte konstant. Syftet med detta arbete var därför att undersöka vilka skillnader som finns i elevernas attityd och motivation när man skiftar mellan olika matematiska områden och arbets¬sätt. Arbetet baseras på en enkätundersökning med 89 elever från årskurs sju på två olika skolor och en intervjuundersökning där 13 av dessa elever deltog i intervjugrupper om tre eller fyra där de fick möjlighet att utveckla sina resonemang. Resultatet från dessa studier visar att det finns en skiftande attityd beroende på val av arbetsområde och arbetssätt och eleverna känner att variation i undervisningen bidrar till att motivationen höjs och attityden förbättras. Arbetssätt som eleverna kände var roliga eller effektiva när det kommer till inlärning påverkade attityden positivt. Resultatet visar även att det är viktigt för eleverna att se användningen med det de gör för att de ska känna sig motiverade att arbeta med någonting. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Arbetssätt en_US
dc.subject Attityd en_US
dc.subject Grundskola en_US
dc.subject Inställning en_US
dc.subject Matematik en_US
dc.subject Matematikundervisning en_US
dc.subject Motivation en_US
dc.title Skiftande attityd och motivation vid arbete med matematik en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics