En lektionssekvens i Bioteknik

DSpace Repository

En lektionssekvens i Bioteknik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En lektionssekvens i Bioteknik
Author Hjorth, Katarina ; Johansson, Stina
Date 2006
Swedish abstract
Vi ville utforma en lektionssekvens för två klasser, sammanlagt 44 elever, på Naturvetarprogrammet på gymnasiet i årskurs 3. Med utgångspunkt i teorier om att människan har olika intelligenser byggde vi upp en lektionssekvens. Målet var att lektionerna skulle vara varierande så att olika intelligenser hos eleverna kunde lyftas fram, eleverna skulle också få möjlighet att använda sin kreativitet. För att skapa intresse ville vi att undervisningsmaterialets plats i verkigheten skulle bli tydlig. Under de förutsättningar som gavs på vår partnerskola delade vi in lektionssekvensen i två delar. Den första delen skulle vi lära ut formen och uppbyggnaden av en bakteriecell. Fokus låg på att verklighetsförankra stoffet, att variera undervisningen och att ge eleverna möjlighet att vara kreativa. Vi undersökte om inlärningen fungerat med ett skriftligt prov. Den andra delen, som behandlade framtidens drivmedel, kom från ett tvärvetenskapligt projekt om hållbarutveckling, som vi skapat på lärarhögskolan. Fokus låg även här på att verklighetsanknyta stoffet och variera undervisningen, men också på att tydliggöra begreppet hållbar utveckling. Vi undersökte om inlärningen fungerat med en inlämningsuppgift. Efter att vi hade jämfört elevernas tidigare prestationer med resultatet av provet och inlämningsuppgiften kunde vi konstatera att inlärningen fungerat. Med en kvantitativ enkätundersökning ville vi få reda på hur de olika lektionerna upplevdes av eleverna. Generellt uppskattades lektionssekvensen, men man kan se att vissa lektioner uppskattades mer, och andra mindre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lektionssekvens
kreativ
hållbar utveckling
verklighetsförankrad
intelligensområden
bioteknik
varierad
Handle http://hdl.handle.net/2043/2033 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics