Att utveckla språk i ämnet slöjd

DSpace Repository

Att utveckla språk i ämnet slöjd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att utveckla språk i ämnet slöjd
Author Wijk, Anders
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var för det första att undersöka om slöjdlärare medvetet planerade sin undervisning för att stödja elevers språkutveckling enligt läroplanens kursplan och riktlinjer. För det andra var det att undersöka om och hur de upplever att de utvecklar elevernas språk. Problembilden har varit hur och i vilken utsträckning lärare utvecklar elever med språksvårigheter så att moment i undervisningen som stödjer språk och gynnar elever inte prioriteras bort. Utgångspunkt har tagits från läroplanens övergripande mål och slöjdämnets kursplan, sociokulturellt lärande med kommunikation och artefakter som språk och verktyg i gemensamma sociala sammanhang samt svensk slöjdforskning. Undersökningen har gjorts med kvalitativa intervjuer av fyra slöjdlärare verksamma i grundskolan åk 1-9. Resultaten visade att lärarna planerade och genomförde undervisning som stärkte elevernas språk genom ett aktivt arbete som präglades av ett sociokulturellt lärande. Praktiska gemensamma lärosituationer med riklig kommunikation dominerade språksituationerna, däremot fick skriftliga moment begränsat med tidsutrymme. Lärarnas huvudsyfte var att utveckla begrepp och slöjdspecifika ord enligt kursplanen för ämnet, medan utveckling av elevers generella språkutveckling inte var ett medvetet mål. Undersökningen visade att trots den språkutvecklingen som skedde i undervisningen fanns det både utrymme och förutsättningar för att vidareutveckla lärarnas språkarbete i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Artefakter
kommunikation
lärande
slöjd
språk
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20354 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics