Grunskoleelevers strategier för inlärning och för kommunikation i tyska

DSpace Repository

Grunskoleelevers strategier för inlärning och för kommunikation i tyska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grunskoleelevers strategier för inlärning och för kommunikation i tyska
Author Taki, Zinab
Date 2016
Swedish abstract
Det här arbetet belyser grundskoleelevers strategier för inlärning och för muntlig kommunikation i det moderna språket tyska. För att kunna ta reda på hur eleverna lär har jag ställt två övergripande frågor om vilka strategier de använder sig av, dels för sin inlärning och dels för den muntliga kommunikationen. För att kunna besvara mina frågeställningar har jag använt mig av olika studier för inlärning och för kommunikation, bland andra från Lundahl, Tornberg, Cameron och Nunan. Med hjälp av en kvalitativ metod har jag intervjuat sju grundskoleelever i årskurs nio. I intervjun har jag tagit reda på hur de går tillväga vid ordinlärning, grammatikinlärning, textläsning och muntlig kommunikation. Elevernas yttranden har sammanställts i kapitlet om resultat och därefter har de analyserats med hjälp av olika studier rörande språkinlärning. Slutsatsen som jag kommit fram till i den här undersökningen är att eleverna är väl medvetna om de olika strategierna som finns, men de behöver fortfarande komma bort från de traditionella undervisningsformerna, nämligen från gloslistan och lösryckta ord, som inte längre bör inta en central del av språkinlärningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject strategier
tyska
inlärning
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/20356 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics