Alla vi människor i Bullerbyn

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Alla vi människor i Bullerbyn

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Flennemo, Hanna
dc.contributor.author Hjärtstam, Matilda
dc.date.accessioned 2016-03-21T08:18:50Z
dc.date.available 2016-03-21T08:18:50Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20358
dc.description I föreliggande studie har Malmö stads arbete för att minska buller och dess effekter granskats genom semi-strukturerade intervjuer med fyra berörda aktörer. Syftet var att få en inblick i arbetsprocesserna kring bullerbekämpning hos de olika aktörerna. Detta för att ytterligare kunna belysa förbättringspunkter som skulle kunna optimera processerna vidare. En analys där arbetet delades in i olika kategorier gjordes därför för att identifiera eventuella brister, som sedan diskuterades. Med hjälp av ett antal teorier - Urban ecology theory, public choice theory, Hannigan's typologi, Habermas teori om kommunikation och rationalitet samt Danermarks samverkansteori - kunde kunskapsspridning och politiska strategier definieras som viktiga områden att utveckla i det framtida arbetet för ett mer hälsosamt och hållbart Malmö. en_US
dc.description.abstract This study examines efforts to reduce noise in Malmö. Semi-structured interviews were carried out with representatives from municipal offices and The Swedish Transport Administration. The purpose of this study was to understand and critically analyze the work process involved in noise control and reduction. Through this, it was possible to identify areas for improvement and how to optimize future work to reduce noise. In the analysis efforts to combat noise pollution were categorized and based on this categorization deficiences where identified and then discussed. With the help of a number of theories - Urban ecology theory, public choice theory, Hannigan's typology, Habermas theory on communication and rationality, and Danermarks theory on collaboration - dissemination of knowledge and policies could be defined as key areas to emphasize in future efforts to reduce noise and promote a healthier and more sustainable Malmö. en_US
dc.format.extent 44 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Buller en_US
dc.subject Stadsmiljö en_US
dc.subject Miljövetenskap en_US
dc.subject Hälsa en_US
dc.subject Miljöproblem en_US
dc.subject Förvaltningsarbete en_US
dc.subject Malmö stad en_US
dc.subject Hälsoeffekter en_US
dc.title Alla vi människor i Bullerbyn en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics