Engelskundervisning riktad till elever med invandrarbakgrund i den svenska skolan

DSpace Repository

Engelskundervisning riktad till elever med invandrarbakgrund i den svenska skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Engelskundervisning riktad till elever med invandrarbakgrund i den svenska skolan
Author Webb, Tina
Date 2006
English abstract
The goal of this investigation was to find out how teachers in the Swedish school system deal wit the problem of having a very pluralistic knowledgebase in their classrooms, and how they follow the syllabus'guidleines regarding the personalization of teaching. My results, rather than showing how they deal with that problem, show that the problem is being dealt with at an entirely different level. For example, schools seem to divide the students into groups based on their skill at a subject rather than based on the fact that they are immigrants.
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur engelskundervisningen bedrivs i den svenska skolan, speciellt den riktad mot elever med invandrarbakgrund. Jag vill dels veta vilka särskilda behov dessa elever har, och dels om det faktiskt finns någon skillnad mellan undervisning riktad mot elever med invandrar bakgrund jämfört med den riktad till övervägande svenska elever. För att få reda på detta har jag djupintervjuat fem lärare som alla arbetar på olika stadium inom den svenska skolan.I mitt litteraturavsnitt går jag dels igenom styrdokumenten för att veta vilka riktlinjer lärare måste arbeta efter, men jag går också igenom statistik över studieresultat samt vad som pågår i den aktuella debatten. Resultatet av min undersökning visar på att behoven verkar skilja sig en del mellan elever med invandrarbakgrund och svenskfödda elever, men de flesta problem i klassrummet uppfattas av lärarna som jag intervjuat som sociala mer än pedagogiska. Respondenterna uttrycker ett behov av mer tid och mer hjälp speciellt till elever som har svag svenska. Undervisningen skiljer sig inte mycket från den som riktas till klasser med övervägande elever med svensk bakgrund, och när den skiljer sig handlar det oftast om nivågrupperingar mellan hög- och lågpresterande elever. Metodiken handlar främst om de riktlinjer om individualsiering som finns i styrdokumenten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject engelskundervisning
invandrarelever
Handle http://hdl.handle.net/2043/2038 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics