Barns språkutveckling i förskolan – en studie kring hur pedagoger ser på arbetet med språkinlärning

DSpace Repository

Barns språkutveckling i förskolan – en studie kring hur pedagoger ser på arbetet med språkinlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Barns språkutveckling i förskolan – en studie kring hur pedagoger ser på arbetet med språkinlärning
Author Astasonok, Daniella ; Kaleb, Antonela
Date 2015
Swedish abstract
Vår studie handlar om hur pedagoger arbetar i förskolan med språkutveckling samt förstärkning av barns modersmål. Syftet med studien var att se hur pedagoger i förskolan ser på arbetet med språkinlärningen, samt om deras arbetssätt skiljs åt. Vi ville även utföra denna studie för att se hur det ser ut på förskolorna i Malmö nu när modersmålsundervisningen är helt borttaget. Utifrån detta ville vi se hur pedagogerna får in språk och kultur i deras vardagliga aktiviteter med barnen. Eftersom vi bor i Malmö som är en mångkulturell stad blev detta särskilt intressant för oss att undersöka. Vi valde kvalitativ metod och intervjuade sammanlagt åtta pedagoger på två olika förskolor i Malmö. Dessa förskolor har sitt säte i olika stadsdelar. Pedagogerna är viktiga nyckelpersoner för vårt arbete där de berättar hur arbetet sker i verksamheten, samt hur de ser på språkutvecklingen hos barn. Resultatet av vår undersökning visar att båda förskolorna arbetar med språk på olika sätt, däremot kunde vi se att pedagogernas arbetssätt skiljdes åt beroende på barngrupp. Utifrån intervjuerna berättade pedagogerna deras olika erfarenheter kring språkinlärningen och hur det präglas in i verksamheten. Enligt pedagogerna har borttagandet av modersmålsundervisningen inte påverkat deras arbetssätt kring språkinlärningen. Nyckelord: Flerspråkighet, identitetsutveckling, kultur, modersmålsundervisning, modersmål, språkinlärning, språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet
identitetsutveckling
kultur
modersmålsundervisning
modersmål
språkinlärning
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20408 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics