Barns tankar om musikundervisning

DSpace Repository

Barns tankar om musikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns tankar om musikundervisning
Author Kronhamn, Kalle ; Kuulme, Anders
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka barnens egna syn på skolans musikundervisning i förhållande till sin egen musiksmak? Vi har intervjuat barn i årskurs tre och fyra om deras musiklektioner samt deras personliga musiksmak. Den huvudsakliga frågeställning vi har utgått från är "Hur ser barn på musikundervisningen i förhållande till sin egen musiksmak?". Vi har kommit fram till att nästan alla barnen som ingått i vår undersökning är nöjda med musikundervisningen men att de samtidigt vill att den ska innehålla mer populärmusik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musikundervisning
populärmusik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2041 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics